Хранителните отпадъци и как да намалите въздействието им върху планетата

Хранителните отпадъци са един от най-честите източници на замърсяване на околната среда. Те могат да се окажат етичен проблем по отношение на глобалния глад. В свят, в който хранителните отпадъци са по-чести, отколкото можем да си представим, правилното управление става все по-важна цел, както за домакинствата, така и за бизнес средата.

Хранителните отпадъци и как да намалите въздействието им върху планетата

От тази статия ще разберете, какво представляват отпадъците и как се класифицират. Ще научим какви са характеристиките на хранителните отпадъци, както и въздействието им, върху околната среда. Тук ще намерите и информация за това, как събирането на хранителни отпадъци може да бъде предимство за вашия бизнес.

Отпадъците са материални остатъци

Такива, които остават след технологичен или битов процес от производството на определен продукт. Тези отпадъци вече не могат да се използват директно и могат да бъдат вещества, материали, отпадъци от суровини, битови остатъци, потребителски боклук или предмети или отпадък от предмети. За съжаление, повечето човешки дейности също са източници на производство на отпадъци. Независимо, дали става въпрос за битовата среда или икономическата. Битовият боклук е част от тези отпадъци и може да се превърне в източник на суровина. Това, ако се спазват стриктно правилата за селективно събиране.

Хранителни отпадъци означава:

Остатъци от домакинствата, улично поведение (улични кофи за боклук), както и от хотелиерството (хотели, ресторанти, кафенета). Общественият хранителен сектор произвежда всякакъв вид отпадък всеки ден, с акцент, върху хранителните отпадъци (остатъци от храна, продукти с изтекъл срок на годност или развалени продукти). Стига да са правилно разделени, тези боклуци могат да бъдат рециклирани и оползотворени. Ако работите в такава област, можете да се обадите на професионалисти. Те могат да ви помогнат да създадете система, благоприятна за събиране и рециклиране на тези боклуци.

Въздействието на отпадъците, върху околната среда

Въздействието на хранителните отпадъци върху околната среда е обширно и сложно от всички ъгли. Например, ако вземем предвид факта, че гладът се увеличава в световен мащаб, изглежда абсурдно, че 1/3 от цялата храна, произведена в световен мащаб, се губи или изчезва. Трябва да се има предвид потреблението на енергия и природните ресурси. Последните с вложените в тяхната обработка, транспорт, както и тяхното съхранение и подготовка.

Хранителните отпадъци, които се озовават в сметищата, произвеждат голямо количество метан, парников газ, по-силен дори от CO2. За непосветените, излишните количества парникови газове като метан, CO2 и хлорофлуоровъглеводороди абсорбират инфрачервеното лъчение и нагряват земната атмосфера, причинявайки глобално затопляне и изменение на климата. Именно поради тази причина е изключително важно хранителните отпадъци да се съхраняват в контролирани среди, подходящи за тяхното безопасно разграждане.

Събиране на отпадъка от вашия бизнес

Независимо от областта, в която работите, от съществено значение е вашата компания да се включи в процеса на елиминиране на всякакъв вид отпадъци. Дори ако правилното събиране остатъците е важна част от проблема, няма съмнение, че трябва да се положат усилия, в по-голям мащаб и в дългосрочен план. Например, всеки икономически субект трябва да е наясно, какво означава разхищаване на храна. Всеки трябва да направи промени във всеки етап от процеса. От земеделски производители, преработватели, икономически агенти до крайни клиенти. Трябва да се създаде баланс, между производството и търсенето.

Събирането на хранителни отпадъци

Както и събиране на отпадъци от жилище може да се окаже голяма печалба за вашия бизнес. Вие не само ще допринесете за опазването на околната среда, но и ще имате удовлетворението от факта, че тези органичният боклук, като остатъци от храна, зеленчуци и хартия, могат да бъдат използвани, чрез компостиране. От този процес на естествено разлагане се получава компост, отличен селскостопански тор. Освен тези неоспорими предимства, вие ще се възползвате и от положителен имидж за вашите клиенти, особено като се има предвид фактът, че в днешно време все повече потребители ценят подобни действия, посветени на околната среда.

Хранителните отпадъци могат да представляват голям екологичен проблем, ако не се управляват правилно

Много компании включват по-добри практики за управление на отпадъците, в своите бизнес модели. Помислете за подобряване на профила на вашата компания. Това може да стане, чрез правилно управление на използваните ресурси, както и чрез съвместимо събиране и рециклиране на боклук от всякакъв вид. Не се колебайте да потърсите специалисти на адрес: https://www.xn--80apb8af1ae.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5. Те могат да ви насочат по този жизненоважен за цялата планета път.

Източник: чистачи.соm

Scroll to Top