Какви мерки за безопасна работа с климатик да прилагаме

Неправилната употреба на климатици и несъобразяване с инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда на външното или на вътрешното тяло.

Ако има налична опасност за климатици дд трейд Дайкин, такава се обозначава с някои от следните символи:

Warning – показва риск от нараняване.

Caution – това е риск от повреда.

За да не се стига до изписване върху циферблата на дистанционното с подобен надпис, обърнете внимание на следните съвети дадени от техници по поддръжка на климатици:

Правилен монтаж – тук най-важната роля е на заземяването. Ако такова не бъде направено при буря може да възникне токов удар и климатика да претърпи сериозни, понякога фатални щети. Не се заземява електричество в друг електричество. Например, както е в случая климатик с телефонни кабели, газопровод, водопровод и др.

При изключване на климатик от ел. захранване, не бива да се тегли директно кабела, а само щепсела и то внимателно

Изборът на място за разполагане на климатика, както външно, така и вътрешно тяло е много важно.

Трябва да се внимава с перките на климатика (жлузи). В противен случаи има риск да бъдат увредени устройствата или да се наранят пръстите.

О, контакта, от който се захранва климатик, не трябва да бъдат захранвани други електроуреди и техника.

От съществено значение е и редовната грижа за климатика. Натрупвания от прах по вътрешното тяло се отстраняват с подмяна на филтър или изпиране, както и лесно забърсване на тялото отвън. За годишна профилактика се избира специалист, които се грижи за профилактиката и на двете тела – външно и вътрешно.

Когато не се използва климатик за дълго време е препоръчително да бъде изключване от контакта.

 

 

Scroll to Top