Класическата Хомеопатия – как да постигнем добри резултати

Хомеопатията е наука за назначаване на лекарства на пациента, не на болния. В нея лекарствени продукти се дават в минимални дози, защото само така са безопасни и ефективни. Същността на хомеопатията се свежда не толкова до минималния размер на дозата, а до начинът на приготвяне на лекарствата, което всъщност ги прави хомеопатични.

Хомеопатичните продукти стават такива, когато мотивът за предписването им се свежда до подобряване симптомите на пациента.

В цялата история, хората развили най-различни методи за предписване на хомеопатични продукти, в зависимост от диагноза на болестта, телесна структура, дебело чревна микрофлора, личностни специфики, акупунктурни точки и пр. Всичко това имало за цел да направи хомеопатията по-лесна. От тук се появило и названието „класическа хомеопатия“.

Специфичното в хомеопатията е, че добри резултати от хомеопатичните продукти се постигат в голяма степен и зависят от уменията хомеопата да има ясна представа за пациента и предписваното му лекарство.

Важно при прилагането на хомеопатични продукти е да е ясно, че каквато и да е болестта, тя не може да се излекува за една нощ. Често хронични заболявания се оформят в резултат на години, преди да ескалират в човешкия организъм. Така е и с лечението с хомеопатия. Ето, защо е нереалистично да се очаква, че проблем, който се е зародил и съществува от години може да „изчезне“ след няколко месечно прилагане на хомеопатични продукти.

Много са хората, които допускат подобни грешки и сменят терапиите на лечение, търсейки различни болести в различни части на тялото. Така болните не позволяват на болестта да се излекува. Годините минават една след друга, а болният преследва различни симптоми из различните части от тялото. Това води до влошаване на болестта.

За да се очакват добри резултати от хомеопатична или друга терапия, пациентът трябва да се отнася съвестно към нея и да бъде ангажиран с целия лечебен процес. Това означава и да следва съвети дадени от лекуващия хомеопат, да се явява на лекуващите проследявания и да съдейства в разрешаване на проблемите.

Хомеопатичните продукти са безопасни за всички възрасти, от новородени до стари хора, в това число бременни и родилки.

Хомеопатията е ефективна, безвредна и безопасна за бременни и майки, веднага след раждането. Децата се повлияват много благоприятно към хомеопатични продукти, а често и кърмачетата са лекувани с хомеопатични лекарства давани на майката.

В най-общ смисъл хомеопатията е всичко онова, което може да прекрати толкова много страдание и тя трябва да бъде заслужена. Само човек с интелигентен начин на мислене и поглед към света и живота ще избере хомеопатията за своя алтернативна медицина на лечение.

Хомеопатията съществува в света повече от век и половина. Тя е издържала неумолимата проверка на времето, превъзмогнала е нападките и се появява пред нас хората на новото време истинска.

В заключение само ще добавим откъс от речта на френския министър Ф. Гизо, от 1845 г., когато бил помолен от комитета  на алопатичната медицина да забрани хомеопатията:

Ако хомеопатията е химера или метод без никаква стойност, тя ще отмре. Но, ако напротив, тя е нещо прогресивно, ще се разпространи, независимо какво правим, за да я спрем; и Академията би трябвало да желае преди всичко това, тъй като нейната мисия е да стимулира научния напредък и да подкрепя откритията“.

 

 

Scroll to Top